Aktuellt just nu!

 

För Anhöriga, föreläsningsserie med Lars Björklund.
klicka här för mer information

6 oktober kick off för projektet Hjärnatillsammans.
Inbjudan till kick off 6 oktober

Välkommen till årets Nordiska Afasidag!
Inbjudan Afasidag 2016


Afasi-Center

– en mötesplats för dig som fått afasi efter en hjärnskada
och för dina närstående.
Centralt belägen vid Vasaparken.

Vi erbjuder aktiviteter och samvaro
som kan berika ditt liv och hjälpa dig
att komma vidare.

Afasi-Center vill vi hjälpas åt att göra samhället tillgängligt för alla.
Du kan ge och få tips och råd som kan underlätta din vardag.

Afasiföreningen har som mål att påverka politiker och beslutsfattare för
– god, återkommande rehabilitering
– stöd och hjälp till anhöriga/närstående

Foto Rebecka Andersson

Foto: Rebecka Andersson

– att sprida information

Livet blir lättare när vi hittar sätt att kommunicera och förstå varandra.

Afasi-Center finns också kunskap att hämta för all personal inom vård och omsorg.
Se vidare den riktade informationen i vänster kolumn.