Må bra dagar på Afasiföreningen 2 och 3 maj! Hälsa

Inbjudan med schema över alla aktiviteter hittar du här: Inbjudan må bra dagar vt 2018

Välkomna!


 

Afasi-Center

– en mötesplats för dig som fått afasi efter en hjärnskada och för dina närstående. Centralt belägen vid Vasaparken. Vi erbjuder aktiviteter och samvaro som kan berika ditt liv och hjälpa dig att komma vidare. På Afasi-Center vill vi hjälpas åt att göra samhället tillgängligt för alla. Du kan ge och få tips och råd som kan underlätta din vardag. Afasiföreningen har som mål att påverka politiker och beslutsfattare för – god, återkommande rehabilitering – stöd och hjälp till anhöriga/närstående

Foto Rebecka Andersson

Foto: Rebecka Andersson

– att sprida information Livet blir lättare när vi hittar sätt att kommunicera och förstå varandra. På Afasi-Center finns också kunskap att hämta för all personal inom vård och omsorg. Se vidare den riktade informationen i vänster kolumn.