SHF Arvsfondsprojekt

Afasiföreningen i Stockholms län har beviljats medel från Allmänna arvsfonden för ett treårigt projekt som kallas Stroke/HjärnskadeForum (SHF). Du kan läsa mer om projektet här: Hjärna Tillsammans