Välkommen till Afasiföreningens närståendeverksamhet 2018!

Vi erbjuder dig som är närstående träffar, föreläsningar, kurser i samtalsteknik.
Vi har också en logoped som du kan vända dig till om du har frågor runt rehabilitering och kommunikation vid afasi mm.

 

 

Anhöriggruppen

Vi träffas ungefär en gång i månaden i Afasiföreningens lokaler
på Sabbatsbergsvägen 6, Stockholm.

Mer information hittar du under fliken Anhöriggrupp.
Välkomna!

 

Afasiföreningens logopedDSC03254

Hos vår logoped, Kerstin Gustafsson, kan du som närstående få råd och stöd kring t ex rehabilitering,
kommunikation vid afasi och/eller demenssjukdom och vilket stöd man har rätt till från kommun och landsting.
Kerstin hjälper också till att finna mottagningar med s k neurologoped, om man vill komma till en mottagning nära sitt hem.

Kerstin finns på Afasiföreningen måndagar och tisdagar kl. 9.00-17.00.

Välkommen att ringa för samtal eller besök, tel. 08-720 44 80

 

Upprop till anhöriga

Hur får vi livet i balans?

När vi anhöriga träffas är samtalsämnena givna. Vi söker efter nya kunskaper om forskning, nya rehabiliteringsmetoder, verktyg för kommunikation, kompetenta vårdgivare, dvs. allt som kan underlätta och förbättra livet för våra skadade livskamrater (anhöriga).

Vi anhöriga har fått en helt förändrad vardag, som innebär fördubblad arbetsbelastning, ensamt ansvarstagande, ständig oro och rädsla för att ”det” ska hända igen. Hur ska vi orka och räcka till för våra anhöriga, våra barn etc. ? Ekonomin försämras till följd av förlorad arbetsinkomst och ökade kostnader. Vi fortsätter att leva genom att ta en dag i taget och inte göra stora planer för framtiden.

Den sociala samvaron krymper p g a att vänner och släktingar blir allt mer sällsynta gäster och att afasifamiljen allt mer sällan blir bjuden. Det blir en ensamhet och utsatthet som många anhöriga upplever.

Anhöriggruppen vill gärna ta emot dina synpunkter. Tillsammans kan vi göra en vitbok där vi gör de anhöriga synliga. Det finns en längtan att få förståelse från omgivningen! Politiker och beslutsfattare i kommunerna måste få upp ögonen för de anhörigas situation!

Hör av dig med dina synpunkter till Afasikansliet, telefon 08-720 44 80, afasi@afasicenter.se.