Ditt medlemskap gör det möjligt för Afasiföreningen att arbeta för bättre språklig rehabilitering och stöd till både personer med afasi och deras anhöriga/närstående. Vi arbetar också för att göra samhället mer kommunikativt tillgängligt.

Medlemsavgift 2018

Huvudmedlem: 260 kr, dvs. person med afasi eller en stödjande person.

Familjemedlemskap: 410 kr gäller för två till fem personer boende på samma adress.
Gäller också makar/partners där den ena maken bor på ett serviceboende/vårdhem.

 

Vill du bli medlem klickar du på den här länken: bli medlem

Eller betala avgiften till Afasiförbundet på

Bg: 5051-7390

När avgiften betalas in behöver vi följande uppgifter:
- för dig som har afasi vill vi veta namn, adress,
   telefonnummer och födelsedatum.
- för dig som är anhörig vill vi veta namn, adress,
   telefonnummer och vem du är anhörig till.

 

I avgiften ingår förutom subventionerade aktiviteter även
medlemskap i föreningarna på orterna:
Haninge/Tyresö, Norrtälje, Södertälje/Nykvarn och Sollentuna/Upplands Väsby.

Afasi-Centers aktivitetsprogram 4 gånger per år.

Tidningen Afasi. Afasiförbundet i Sveriges tidning 4 gånger per år.