Afasi innebär tal- och språkstörningar av olika slag och svårighetsgrad.Man kan t.ex. ha svårt att:
· uttrycka sina tankar i tal och skrift
· förstå det man hör eller läserCirkeldeltagare
· känna igen siffror eller att räkna.
2012 fick 24 373 personer
stroke och av dessa får ca 8 000 personer afasi. Många av dem är i yrkesverksam ålder.
(Källa: Riks-Stroke 2013)

Se Göteborgs universitets film om afasi:
klicka här

Vad orsakar afasi?

Afasi beror på skador som uppstått i vänstra hjärnhalvans språkområden. Vanligaste
orsaken är stroke/slaganfall.
Stroke är den sammanfattande benämningen på en plötsligt inträdande skada i
hjärnans kärlsystem, t.ex. en blödning från ett kärl ut i hjärnvävnaden eller en infarkt
då en blodpropp täpper till ett kärl.

Stroke kan bl.a. utlösas av
· högt blodtryck
· en bristning i ett försvagat kärl, aneurysm (ofta medfött)

Hjärnskador kan också orsakas av
· yttre våld (t.ex. trafik-, idrotts- eller lekolyckor)
· tumörer eller inflammatoriska processer.

 

Vad kan vi göra?

Rehabilitering efter hjärnskada är en långvarig process för de allra flesta.
Språklig stimulans och riktad träning av språkliga funktioner behövs i återkommande
perioder – för många människor hela livet. Stimulans och träning bör anpassas
individuellt i samråd med personen med afasi och nära anhöriga.