Afasiföreningen i Stockholms län och dess fyra lokalföreningar, Haninge/Tyresö, Norrtälje, Sollentuna/
Upplands-Väsby och Södertälje/Nykvarn driver ett AFASI-CENTER i Klarahuset.
Besöksadress:Gunilla planering
Sabbatsbergsvägen 6
Se vidare karta.

Postadress:
Box 45 444
104 30 Stockholm
Telefon: 08/720 44 80
e-post: afasi@afasicenter.se

Kontakta Afasi-Center när det gäller:
• Information, skrifter, Samtalsguide och videos om afasi
• Studiebesök
• Datorträning och studiecirklar
• Sociala träffar, familjekurser, resor och utflykter
m.m. för personer med afasi och närstående
• Träffar för anhöriga/närstående
• Föreläsningar
• Kurser för personal inom sjukvård och social omsorg.
Afasiföreningen i Stockholms län startade 1974 med målsättning att tillvarata personer med afasi och deras närståendes intressen i samhället. Afasiföreningen arbetar för att:

  • uppmärksamma afasi i sjukvården och omsorgen för att afasidrabbade ska få en bedömning av sin språkskada och adekvat språkrehabilitering.
  • ge anhöriga/närstående det stöd de behöver.
  • förbättra tillgängligheten i samhället så att personer med afasi blir delaktiga.
  • förmedla stimulerande aktiviteter till hjälp för fortsatt god livskvalitet för personer med afasi och närstående.