Om Talande Webb

Med tjänsten Talande Webb Plus på vår hemsida kan du som besökare få texten uppläst med hjälp av syntetiskt tal.

Talande Webb är det mest spridda uppläsande hjälpmedlet som är gratis för användaren, inte bara i Sverige utan även i många andra länder. Det är ett riktigt hjälpmedel som skiljer sig från enkla lyssnafunktioner på flera sätt. Med Talande Webb kan användaren själv välja vilket lässtöd han eller hon behöver. Tack vare vår Lyssnafunktion Talande Webb Plus kan fler ta del av informationen på vår webbplats.

Om du vill använda Talande webb på din PC eller på din Mac, i din smartphone eller suftplatta där du inte vill ladda ner hjälpmedlet finns Talande Plus. Om du klickar på länken nedan öppnas ett verktygsfält som gör att du kan peka och få menyer och innehåll uppläst samtidigt som du får en visuell återkoppling.